مجمع سهام داران

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه

شرکت بیمه آرمان ( سهامی عام )

ثبت شده به شماره 419801

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 419801 و شناسه ملی 10320718237 که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 02/04/1392 در محل سالن مرکز همایش مجموعه ورزشی انقلاب به نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر ، نیایش غرب ، بعد از خروجی کردستان ، مجموعه ورزشی انقلاب مرکز همایش ها ، به شرح زیر تشکیل می گردد حضور به هم رسانند:

دستور جلسه :

1.     استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1391 

2.     بررسی و تصویب صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391

3.     انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی 1392 و تعیین حق الزحمه آنان .

4.     تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

5.     تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی 1392آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان ( سهامی عام )

ثبت شده به شماره 419801

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی    فوق العاده شرکت که در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 02/04/1392 در محل سالن مرکز همایش مجموعه ورزشی انقلاب به نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر ، نیایش غرب ، بعد از خروجی کردستان ، مجموعه ورزشی انقلاب مرکز همایش ها ، به شرح زیر تشکیل می گردد حضور به هم رسانند:

دستور جلسه :

1.     استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه .

2.     استماع گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه.

3.     اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره و اصلاح ماده 5 اساسنامه
    سهام داران محترم حقوقی خواهشمند است جهت دریافت دعوت نامه مجمع عمومی به دفتر مرکزی بیمه آرمان واحد امور سهام داران مراجعه فرمایند

سهام داران عزیز چنانچه مایل به شرکت در مجمع فوق می باشند می توانند جهت دریافت دعوت نامه خود با وارد نمودن کد ملی به عنوان نام کاربری و وارد نمودن شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور در قسمت زیر وارد سایت شده و کد رهگیری و برگه ورود به جلسه را پرینت بگیرند.


*خواهشمند است پس از گرفتن پرینت از دعوت نامه گزینه پرینت گرفتم را تایید فرمایید.
* لطفا قبل از چاپ دعوت نامه مشخصات خود را کنترل نمایید.
* در صورت شرکت نمودن ولی یا وکیل سهام دار گزینه های مربوطه را انتخاب نمایید.