تاریخ

عنوان آیین نامه

دانلود

۱۳۹۶-۱۱-۱۶ نحوه اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۱۳۹۶-۱۰-۲۳ صدور بیمه بدنه برای خودرو پلاک منطقه آزاد
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه اجرایی خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
 ۱۳۹۶-۰۸-۰۸ بخشودگی جرائم موضوع بند(ب) ماده ۲۴ قانون برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث (مرحله سوم)  
  ۱۳۹۶-۰۸-۰۸ بخشودگی جرائم موضوع بند(ب) ماده ۲۴ قانون برای دارندگان ماشین الات کشاورزی، راه سازی و ساختمانی، وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاک کن های فاقد بیمه نامه شخص ثالث
  ۱۳۹۶-۰۸-۰۶ بخشودگی صدور موتورسیکلت  
  ۱۳۹۶-۰۷-۱۵ تنظیم و تمدید قراردادهای گروهی رشته های بیمه خودرو و ثبت سیستمی مناقصات در قالب قرارداد مکانیزه  
۱۳۹۶-۰۴-۱۸ صدور بیمه نامه های شخص ثالث کمتر از یک سال
 ۱۳۹۶-۰۳-۳۰   بخشودگی صد در صدی بیمه
۱۳۹۶-۰۱-۰۶  افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث
 نرخ بیمه حوادث راننده – سابقه

۱۳۹۵

۱۳۹۵-۱۱-۲۷  شرایط ونحوه انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر در بیمه نامه شخص ثالث وحوادث راننده
۱۳۹۵-۰۸-۱۲  اطلاعیه جهت صدور بیمه نامه ها
۱۳۹۵-۰۵-۱۹    نرخ بیمه نامه حوادث راننده