ردیفنام مرکزآدرستلفنشهر استانمرکز
۱بیمارستان صولتیارومیه ، خیابان امام۰۴۴۲۲۲۲۵۲۵ارومیهآذربایجان غربیبیمارستان
۲ بیمارستان شفاارومیه، خیابان امام۰۴۴۲۲۲۲۳۲۴ارومیهآذربایجان غربیبیمارستان
۳بیمارستان آذربایجانارومیه، خیابان دانشکده، تقاطع بلوار عدالت۰۴۴۳۴۶۳۳۰۱ارومیهآذربایجان غربیبیمارستان
۴دندانپزشکی ماهرادارومیه، خیابان سربازان گمنام، نرسیده به چهارراه آپادانا، طبقه اول۰۴۴۳۳۴۸۴۷۴۷ارومیهآذربایجان غربیدندانپزشکی
۵دندانپزشکی فارابیارومیه، خیابان سربازان گمنام درمانگاه فارابی۰۴۴۳۴۴۲۵۸۳ارومیهآذربایجان غربیدندانپزشکی
۶مؤسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیهارومیه، چهارراه آپادانا، خیابان ذاکر، بعد از خوابگاه دانشجویی دخترانه، مرکز اقامتی درمانی کودکان بیمار۰۴۴۳۳۸۴۷۲۷۲ارومیهآذربایجان غربیدندانپزشکی
۷کلینیک دندانپزشکی لبخند سپیدارومیه ، خیابان استادان۰۴۴۳۳۴۳۳۴۳۴ارومیهآذربایجان غربیدندانپزشکی
۸کلینیک دندانپزشکی بهارارومیه، خیابان کاشانی کوی کیوان۰۴۴۳۴۶۶۶۳۲۶ارومیهآذربایجان غربیدندانپزشکی
۹کلینیک دندانپزشکی مددیارومیه ، فلکه بهداری۰۴۴۳۳۴۸۷۳۰۴ارومیهآذربایجان غربیدندانپزشکی