ردیف نام مرکز آدرس تلفن شهر استان نوع مرکز
بیمارستان
۱ بیمارستان آرتا اردبیل، خیابان سیمتری، نرسیده به پیر عبدالملک ۰۴۵۳۳۳۳۵۲۴۶ اردبیل اردبیل بیمارستان
۲ بیمارستان قائم اردبیل، رو بروی فرمانداری، جنب هتل دریا ۰۴۵۳۳۷۲۴۰۱۲ اردبیل اردبیل بیمارستان
مرکز جراحی محدود
۱ مرکز جراحی محدود آراد اردبیل، خیابان ساحلی، جنب بیمه ایران ۰۴۵۳۳۲۵۴۵۵۰ اردبیل اردبیل مرکزجراحی
۲ مرکز جراحی محدود سینا اردبیل، خ سیمتری اول شهید صوفی ۰۴۵۳۳۳۳۹۹۰۰ اردبیل اردبیل مرکزجراحی
چشم پزشکی
۱ چشم پزشکی نور اردبیل، خیابان مروج، جنب مسجد ملا مومن ۰۴۵۳۳۲۵۰۵۳۰ اردبیل اردبیل مرکز جراحی
آزمایشگاه
۱ آزمایشگاه فارابی اردبیل، سرچشمه کوچه عارف ۰۴۵۳۳۲۴۷۳۸۹ اردبیل اردبیل آزمایشگاه
۲ آزمایشگاه وهاب زاده اردبیل، سرچشمه کوی طوبی ۰۴۵۳۳۲۵۲۲۸۲ اردبیل اردبیل آزمایشگاه
فیزیوتراپی
۱ فیزیوتراپی تلاش اردبیل، شهرک آزادی، خیابان آذربایجان فرعی، ساختمان پزشکان دکتر دادمان، طبقه سوم، واحد سوم ۰۴۵۳۳۷۹۳۵۰ اردبیل اردبیل فیزیوتراپی
تصویربرداری
۱ تصویربرداری سیدناصر زکوی اردبیل، کوی طوی، ساختمان پزشکان شهریار، طبقه زیرزمین ۰۴۵۳۳۲۵۳۴۵۴ اردبیل اردبیل تصویربرداری
دندانپزشکی
۱ دکترامیررضا رحمانی فر اردبیل، خیابان عارف، روبروی داروخانه همتی، مجتمع سیب ریز ۰۴۵۳۳۲۴۰۹۴۲ اردبیل اردبیل دندانپزشکی
۲ دکتر سیامک خانمحمدیان اردبیل، خیابان عارف، روبروی داروخانه همتی ۰۴۵۳۳۷۲۶۶۹۹ اردبیل اردبیل دندانپزشکی