ردیفنام مرکزآدرستلفنشهر استانمرکز
۱چشم پزشکی آباناصفهان، خیابان قائم مقام فراهانی۰۳۱۶۳۰۵۰۳۵اصفهاناصفهانچشم پزشکی
۲مرکز جراحی چشم پارسیاناصفهان، خیابان میر ، مقابل بیمه آسیا۰۳۱۳۶۶۲۰۷۰۴اصفهاناصفهانچشم پزشکی
۳دندانپزشکی شیخ صدوقاصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی حد فاصل نیکبخت و شیخ مفید آموزشگاه علوی۰۳۱۳۶۶۳۹۸۷۵اصفهاناصفهاندندانپزشکی
۴آزمایشگاه اریتروناصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، خیابان شیخ مفید رو به روی دفترخانه ۱۱۹ پلاک۲۸۷/۸۴۲۰۳۱۳۶۶۳۶۲۱اصفهاناصفهانآزمایشگاه
۵آزمایشگاه نوبلاصفهان، سه راه حکیم نظامی۰۳۱۳۶۲۴۶۲۰۴اصفهاناصفهانآزمایشگاه
۶آزمایشگاه امام رضااصفهان، خیابان بزرگمهر، رو به روی مسجد الکریم، کوچه ۱۳۰۳۱۳۲۶۴۰۰۶۴اصفهاناصفهانآزمایشگاه
۷بیمارستان زهرای مرضیه (س)اصفهان، خ هاتف ، حد فاصل چهار راه ابن سینا و میدان قدس۰۳۱۳۴۴۵۶۰۶۱اصفهاناصفهانبیمارستان
۸بیمارستان فوق تخصصی میلاداصفهان ، بلوار کشاورز سه راه سیمین خ جانبازان انتهای بلوار شهید بخشی۰۳۱۳۷۷۷۴۰۰۱اصفهاناصفهانبیمارستان
۹بیمارستان سینااصفهان،خیابان شمس آبادی ، چهار راهه قصر۰۳۱۳۲۲۰۵۰۲۵اصفهاناصفهانبیمارستان
۱۰بیمارستان تخصصی خانوادهاصفهان، خیابان شهدای صفه۰۳۱۳۶۲۰۱۳۸۹اصفهاناصفهانبیمارستان
۱۱دندانپزشکی پارسیاناصفهان، خیابان بزرگمهر، روبری بیمارستان صدوقی، کوچه طاووسی، ساختمان طاووس، طبقه دوم۰۳۱۳۲۶۸۶۷۳۶اصفهاناصفهاندندانپزشکی
۱۲فیزیوتراپی آرماناصفهان، خیابان توحید میانی، نبش بن بست ۱۲، ساختمان یاس، طبقه اول، واحد ۱۰۱۰۳۱۳۶۲۵۰۳۵۱اصفهاناصفهانفیزیوتراپی
۱۳دندانپزشکی ایران اصفهاناصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، جنب هتل چهل پنجره، پلاک ۸۶،طبقه۲، واحد ۳۰۳۱۳۶۲۹۶۰۲۰اصفهاناصفهاندندانپزشکی