ردیف نام مرکز آدرس تلفن شهر  استان مرکز
۱ آزمایشگاه پیشگام بیرجند، مفتح، ساختمان پزشکان خیام ۵۶۲۲۳۷۰۲۱ بیرجند خراسان جنوبی آزمایشگاه
۲ آزمایشگاه شفا بیرجند، خ طالقانی نرسیده به فلکه ۵۶۲۲۱۴۷۰۱ بیرجند خراسان جنوبی آزمایشگاه
۳ آزمایشگاه پارس بیرجند، طالقانی ۱۲ پلاک ۶ ۵۶۲۲۲۶۷۰۳ بیرجند خراسان جنوبی آزمایشگاه
۴ بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، خیابان طالقانی ۵۶۳۲۲۲۲۳۰۰ بیرجند خراسان جنوبی بیمارستان
۵ تصویربرداری ابن سینا بیرجند، طالقانی ۳ ۵۶۲۲۲۰۰۲۲ بیرجند خراسان جنوبی تصویربرداری
۶ دکتر منوچهر مختاری مسینایی (جراح – دندانپزشک) بیرجند، خیابان معلم معلم۱ ساختمان سپهر ۵۶۲۲۳۸۳۵۷ بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی
۷ آزمایشگاه اصحاب یمین بیرجند، خیابان مفتح ۴ ، جنب پارکینگ ۵۶۳۲۲۳۰۴۴۷ بیرجند خراسان جنوبی آزمایشگاه
۸ مرکز چشم پزشکی نور بیرجند، بلوار شهداء عبادی ۵۶۳۲۲۲۲۴۲۲ بیرجند خراسان جنوبی چشم پزشکی
۹ عینک فروشی طبی قائم بیرجند، خ مفتح نبش مفتح ۲ ۵۶۲۲۲۸۳۸۸ بیرجند خراسان جنوبی بینایی سنجی
۱۰ عینک فروشی طبی توتیا بیرجند، خ طالقانی روبروی نمایندگی سایپا ۵۶۳۲۲۲۴۴۶۶ بیرجند خراسان جنوبی بینایی سنجی
۱۱ دندانپزشکی سازمان هلال احمر بیرجند، طالقانی ۱۰ ۵۶۳۲۲۳۹۰۲۴ بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی
۱۲ بیمارستان چمران فردوس فردوس، بلوار امام خمینی ۵۶۳۲۷۲۲۸۰۱ فردوس خراسان جنوبی بیمارستان
۱۳ آزمایشگاه کیمیا بیرجند، خ طالقانی ، طالقانی ۳ ۵۶۳۲۲۲۳۹۳۷ بیرجند خراسان جنوبی آزمایشگاه
۱۴ دندانپزشکی آراد بیرجند، خیابان مدرس، مدرس ۱۵ پلاک ۱ ۵۶۲۲۱۲۱۶۰ بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی