ردیف نام مرکز آدرس تلفن شهر  استان مرکز
۱ آزمایشگاه دنا یاسوج، بلوار چمران ۰۷۴۳۳۲۳۶۰۹۸ یاسوج کهگلویه و بویراحمد آزمایشگاه
۲ آزمایشگاه نور دانش یاسوج، خیابان دانش آموز، معلم ۲، ساختمان سلامت، آزمایشگاه نور دانش ۷۴۳۳۳۸۵۴۶۰ یاسوج کهگلویه و بویراحمد آزمایشگاه
۳ دندانپزشکی دکتر سیادت یاسوج، خیابان سردار جنگل جنوبی روبروی دفتر ثبت بهشتی ۰۷۴۳۳۲۲۷۶۷۱ یاسوج کهگلویه و بویراحمد دندانپزشکی
۴ کلینیک دندانپزشکی آفتاب یاسوج، خیابان سردار جنگل جنوبی، جنب بانک پارسیان، ساختمان سلطانیه، طبقه۳ ۷۴۳۳۲۳۲۷۴۰ یاسوج کهگلویه و بویراحمد دندانپزشکی