نام مرکز آدرس تلفن شهر  استان مرکز
بیمارستان سیدالشهدا یزد،خیابان امام خمینی ۰۳۵۳۶۲۱۷۰۰۰ یزد یزد بیمارستان
بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد، خیابان فرخی ۰۳۵۳۶۲۶۰۰۰۱ یزد یزد بیمارستان
بیمارستان افشار یزد، بلوار جمهوری اسلامی ۰۳۵۳۵۲۵۵۰۱۱ یزد یزد بیمارستان
بیمارستان مرتاض یزد، خیابان ایت اله کاشانی ۰۳۵۳۸۲۴۸۰۰۰ یزد یزد بیمارستان
بیمارستان مجیبیان یزد، خیابان آیت اله کاشانی ۰۳۵۳۶۲۴۰۰۶۱ یزد یزد بیمارستان
بیمارستان مادر یزد، خیابان چهارراه مهدیه ۰۳۵۶۲۳۰۰۰۳۰ یزد یزد بیمارستان
بیمارستان گودرز یزد، خیابان سلمان ۰۳۵۷۲۴۸۱۰۵ یزد یزد بیمارستان
تسکین یزد یزد، شاهدیه میدان شاهد(انار) ۰۳۵۳۵۲۱۴۹۸۹ یزد یزد دندانپزشکی
کلینیک دندانپزشکی ایران یزد،صفائیه انتهای بلوار شهیدان اشرف میدان توحید ۰۳۵۳۸۲۸۸۸۸۳ یزد یزد دندانپزشکی
آراد یزد یزد،صفائیه بلوار دانشگاه خ فرساد، فرساد ۱۱ ۰۳۵۳۸۲۵۳۳۰۰ یزد یزد دندانپزشکی
دکتر محسن حیدری بلوار امام خمینی روبروی بانک ملت ۰۳۵۴۲۳۱۵۹۶ یزد یزد دندانپزشکی
طبس طبس خ بلوار شهید مطهری شرکت زغال سنگ طبس ۰۳۵۳۴۲۲۴۵۵۱ یزد یزد دندانپزشکی
سلامت مهر شفا یزد، بلوار ۲۲بهمن کوچه مسجد اعظم ساختمان مهرشفا ۰۳۵۳۵۲۶۲۷۱۰ یزد یزد دندانپزشکی
دکترمحمد ثابتی اشرف یزد، خ ۱۰فروردین کوچه ملافرج ا… پ ۸ ۰۳۵۳۶۶۶۲۹۵۷ یزد یزد دندانپزشکی