ارسال شده توسط Elham Ghanaei

حمیدرضا امیرحسنخانی معاون اجرایی شرکت بیمه آرمان با صدور حکمی نیما لطفی را به عنوان مدیر بیمه های خودرو منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان؛ بدنبال احراز و تأیید صلاحیت حرفه ای نیما لطفی از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حمیدرضا امیرحسنخانی معاون اجرایی بیمه آرمان او را به عنوان مدیر بیمه های خودرو منصوب کرد.

در حکم معاون اجرایی بیمه آرمان خطاب به ایشان آمده است: با عنایت به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با توجه به تأیید صلاحیت حرفه ای شما از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب این حکم به عنوان مدیر بیمه های خودرو منصوب می شوید.

فهرست