ارسال شده توسط Roshan Ghasem

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان ، با حکم مهندس امیرحسنخانی عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی شرکت ، مهدی رشیدپور به عنوان سرپرست مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش منصوب شد.
رشید پور پیش از این در سمت مدیریت استان کرمانشاه بیمه آرمان مشغول به فعالیت بود.

فهرست