تاریخ

عنوان آیین نامه

دانلود

۱۳۹۶-۱۲-۳ HD-CI-0101 تغییرات ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث
۱۳۹۶-۱۱-۳۰ شیوه نامه اجرای مفاد ماده۱۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵
۱۳۹۶-۰۹-۱۵دستورالعمل تاکیدی قرارداد ناجا (شماره۲)
۱۳۹۶-۰۹-۰۱واریز مبلغ خسارت پروندههای جانی به حساب دادگستری
۱۳۹۶-۰۸-۱۰بماده ۱۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارد به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
۱۳۹۶-۰۸-۰۶بخشودگی ۱۰۰% درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ برای موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه
۱۳۹۶-۰۸-۰۳خسارت -تلفن داخلی کارشناسان اداره خسارت جانی 
۱۳۹۶-۰۸-۰۲چک لیست پرونده های خسارت ثالث بدنی
۱۳۹۶-۰۷-۲۶تاکید بر اجرای تبصره ۳ و۴ از ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالثی آن
۱۳۹۶-۰۷-۱۱پرونده خسارت بدنی – حوادث راننده
۱۳۹۶-۰۷-۱۰قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ۹۵۰۲۲۰ و آیین نامه اجرایی آن
۱۳۹۶-۰۷-۱۰قانون بیمه های اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ۹۵۰۲۲۰ ماده ۱۱
۱۳۹۶-۰۷-۱۰ابلاغ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث
 ۱۳۹۶-۰۷-۰۳فرم تایید اصالت بیمه نامه جهت مراجع ذیصلاح
 ۱۳۹۶-۰۷-۰۳فرم_تایید_اصالت_بیمه_نامه_جهت_مراجع_ذیصلاح_(_قضائی-_انتظامی)
۱۳۹۶-۰۷-۰۲ دستورالعمل نحوه پذیرش و رسیدگی به پرونده های خسارت مالی
  ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ روش اجرایی پرداخت خسارت
 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸  تایید اصالت بیمه نامه
 ۱۳۹۶-۰۶-۱۵  بیمه خودرو و موتور سیکلت های ناجا
 ۱۳۹۶-۰۴-۱۵   برون سپاری خدمات تخصصی 
۱۳۹۶-۰۲-۰۲حداکثر خسارت مالی
 فرم اعلام اصالت و اعتبار بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه
 فرم در خواست خسارت ثالث بدون گزارش مقامات انتظامی

۱۳۹۵

۱۳۹۵-۱۲-۰۹دیات غیر مسری در فوت