شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) به موجب قانون تاسیس بیمه گری و با مجوز شماره ۴۱۹۸۰۱ بیمــه مرکزی جمهوری اسلامی ایـران در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، به ثبت رسید و پروانه فعالیت بیمه گری در انواع رشته های بیمه ای را تحت شماره ۴۳۵۴۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.
سرمایه اولیه شرکت در زمان تأسیس ۶۰۰ میلیارد ریال بود که با مشارکت شرکت ها و بنگاه های مالی، اقتصادی و خدماتی در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت رسید. هیأت مدیره شرکت به منظور حضور قدرتمند در بازار بیمه و سرمایه کشور، افزایش سرمایه شرکت را تا مبلغ ۲۶۴۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ تصویب کرد و به دنبال آن مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ تشکیل شد و با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه از بیمه مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق بهادار، سهامداران با افزایش سرمایه شرکت موافقت کردند و در۱۳۹۳/۰۵/۲۰ اولین مرحله افزایش سرمایه انجام پذیرفت و سرمایه شرکت به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.
در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه آرمان که روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با حضور نمایندگان سازمان های بیمه مرکزی، بورس و حسابرسی و ۷۴٫۳۶ درصد سهامداران تشکیل شد، افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته تصویب شد و از ۱۲۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه آرمان که روز دوشنبه 1399/10/01 با حضور نمایندگان سازمان های بیمه مرکزی، بورس و حسابرسی و 60.40 درصد سهامداران تشکیل شد، افزایش سرمایه این شرکت از محل آورده نقدی تصویب شد و از ۱500 میلیارد ریال به 2۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

بیمه آرمان با در نظر گرفتن این واقعیت که ارایه خدمات بیمه ای رضایت بخش و منطبق با نیازهای بیمه ای بیمه گذاران مستلزم بهره مندی از دانش و تجربه نیروی انسانی است، کارشناسان خود را که تعداد آنها بالغ بر 341 نفر است از میان دارندگان مدارک دانشگاهی معتبر و مرتبط با بیمه انتخاب کرده و با گماردن مجرب ترین مدیران متخصص صنعت بیمه در سمت های مدیریتی بخش های فنی که صلاحیت فنی آنها مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، ترکیب مناسبی از تجربه، تخصص و دانش بیمه ای را برای هدایت اصول عملیات بیمه ای که پشتوانه ارایۀ خدمات اطمینان بخش به بیمه گذاران است، در اختیار گرفته است.

0
شعبه فعال
0
نیروی انسانی متخصص

با توجه به پراکندگی متقاضیان بیمه و بیمه گذاران در مناطق مختلف کشور، شرکت بیمۀ آرمان با تاسیس و راه اندازی 36 شعبه در مرکز استان ها و بعضی از شهرهای بزرگ و همچنین با در اختیار داشتن حدود 360 نمایندگی در اقصی نقاط کشور که به تعداد قابل توجهی از آنان اختیار بازدید و صدور بیمه نامه تفویض گردیده است، امکانات لازم را برای ارایه خدمات بیمه ای در شهر یا منطقه محل استقرار بیمه گذاران و بیمه شدگان فراهم کرده که با اجرای برنامه های از پیش تعیین شده شبکه فروش به طور مستمر در حال توسعه است.

کیفیت عملکرد هر شرکت بیمه ای در زمان انجام تعهدات نمایان می شود. شرکت بیمۀ آرمان به منظور پیشگیری از مواجهه بیمه گذاران با مشکلات احتمالی ناشی از تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه های صادره، با تاکید بر تنظیم مندرجات بیمه نامه ها متناسب با وضعیت ریسک و نیاز بیمه گذاران و همچنین صدور بیمه نامه های شفاف مبتنی بر اصول، قوانین و مقررات بیمه ای که رعایت آنها در نهایت متضمن منافع برای بیمه گذاران است، روابط خود با بیمه گذاران را بر اصولی استوار ساخته که آنان تعهدات این شرکت را پشتوانه اطمینان بخش فعالیت های خود قرار دهند که در این ارتباط کمترین میزان شکایات مطروحه از این شرکت در بیمه مرکزی موید بالا بودن کیفیت عملکرد این شرکت است.

شرکت بیمۀ آرمان بنحو مقتضی با جمع آوری روزانه اطلاعات از بازارهای داخلی و خارجی بیمه؛ تغییرات، تحولات و نیازهای بیمه گذاران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و همگام با تغییرات و تحولات با مدل سازی جدید فرآیندهای صدور خسارت، تسهیلات لازم را برای افزایش کیفیت خدمات و تسریع در تسویه خسارات فراهم می نماید. شرکت با ایجاد هماهنگی بین مدیریت های فنی در زمینه ارایه محصولات جدید از جمله بیمه های عمر و سرمایه گذاری و سایر بیمه ها را در برنامه های خود گنجانیده است.

شرکت بیمۀ آرمان از زمان تأسیس، از طریق انعقاد تفاهم نامه با سهامداران عمدۀ خود، امور بیمه ای بازار سهامداران خود را بر عهده گرفته و علاوه بر ارایه پوشش های بیمه ای به سهامداران عمده خود از جمله بانک ایران زمین و بانک گردشگری؛ سایر سازمان های بزرگ از جمله بانک مسکن، وزارت ارشاد، شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا و بسیاری از سازمان ها و شرکت های فعال در استان های کشور نیز پوشش های بیمه ای خود را به شرکت بیمه آرمان واگذار کرده اند؛ به طوری که میزان فروش شرکت تا پایان ۱۳۹9/۱۲/30 بالغ بر 3280 میلیارد ریال شده است که پیش بینی می شود تا پایان سال ۱400، حق بیمه ای معادل 5000 میلیارد ریال حاصل شود.
با این عملکرد، شرکت بیمه آرمان در سه سال فعالیت خود سهم مناسبی از بازار صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده و در مرتبه ای بالاتر از شرکت های بیمه خصوصی با قدمت بیشتر قرار گرفته است.

توانگری مالی موسسه بیمه به معنای قدرت ایفای تعهدات برای پوشش و ریسک های پذیرفته شده است. شاخص های موثر در محاسبه توانگری مالی شامل: ریسک بیمه گری، ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی براساس آخرین اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده از جمله: میزان صدور حق بیمه در رشته های مختلف (و ضریب ریسک هر یک در صنعت بیمه)، خسارت های واقع شده، ارزش دارایی ها و بدهی ها، میزان ذخایر موجود، سرمایه موجود و … است که مطابق آیین نامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه محاسبه می گردد.
شرکت بیمۀ آرمان بر اساس اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹8/۱۲/29 پس از محاسبه توانگری مالی در سطح یک (بالاترین سطح) قرار گرفت که این بدان معناست که این شرکت با برنامه ریزی علمی و دقیق همه جانبه در پذیرش ریسک ها و قراردادهای اتکایی و استفاده بهینه از سرمایه موجود و دارایی ها و …. بگونه ای عمل کرده که به بهترین وجه قادر به ایفای تعهدات خود به بیمه گذاران است. با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رتبه توانگری مالی شرکت بیمه آرمان و سایر شرکت های بیمه قابل مشاهده است.

به رغم بهره مندی از توان تخصصی بالای کارشناسی در زمینه بکارگیری راهکارهای مناسب برای کاهش احتمال تحقق خطرات تحت پوشش و با وجود برخورداری از ظرفیت مناسب نگهداری ریسک، شرکت بیمه آرمان بر اساس تجربیات حاصل از سوابق خسارتی برخی از شرکت های بیمۀ داخلی و خارجی همواره احتمال مواجهه با خسارات سنگین یا فراگیر را مدنظر قرار داده تا در زمان ایفای تعهدات سنگین با محدودیت منابع مالی مواجه نگردد؛ بر همین اساس، بخشی از تعهدات خود را از طریق بیمه های اتکایی متناسب با نوع پوشش های بیمه ای به عهده بیمه گران اتکایی معتبر واگذار و به این ترتیب توان مالی خود را برای رفع نیاز تمامی بیمه گذاران خود حفظ  کرده است.

یکی از نقاط قوت شرکت بیمه آرمان استفاده بهینه از توانایی کارشناسان خبره صنعت بیمه و ارزیابان خسارت متخصص است؛ به همین منظور برای ارایه خدمات مطلوب، سریع، دقیق و به موقع، علاوه بر استقرار کارشناسان خبره در شعب و نمایندگی های خود در اقصی نقاط کشور برای ارایه خدمات پس از فروش و همچنین بهره مندی از قابلیت های فن آوری ارتباطات و اطلاعات برای ارتباط با مشتریان به منظور اعلام خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن، بخشی از امور مربوط به کارشناسی، ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت را در رشته بیمه خودرو به موسسات کارشناسی و ارزیابی خسارت دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برون سپاری کرده است. مؤسسات مزبور نه تنها در تمامی مراکز استان دارای واحدهای اجرایی است بلکه با استفاده از روش های نوین اجرایی مبتنی بر فن آوری های جدید ارتباطی و به صورت سیار در شهرهای کوچک، قابلیت ارایه خدمات مناسب و مورد انتظار بیمه گذاران و بیمه شدگان محترم را دارد.

نقدینگی ناشی از وجوه حق بیمه و همچنین سرمایه شرکت باید با رعایت آیین نامه شماره ۶۰ شورای عالی بیمه سرمایه گذاری شود؛ این سرمایه گذاری علاوه بر کسب بهترین بازده باید به گونه ای باشد که در صورت وقوع خسارت، در کمترین زمان ممکن به نقدینگی متناسب با پرداخت خسارت تبدیل شود.
شرکت بیمه آرمان با استفاده از اطلاعات بازار پول و سرمایه و همچنین بکارگیری روش های بهینه سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و البته کم ریسک، منابع مالی مذکور را عمدتاً در سپرده های بانکی به صورت بلند مدت (که دارای کمترین ریسک هستند)، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و خرید سهام شرکت های خارج از بورس با بازدهی مناسب، سرمایه گذاری کرده است.
ذکر این نکته ضروری است که شرکت بیمه آرمان با برخورداری از مزیت های پیش گفته و توان تخصصی بالای گروه مدیران و کارشناسان متخصص خود و با برنامه ای مدون، حضور خود را در راس رتبه بندی شرکت های بیمه کشور در آینده نزدیک برنامه ریزی کرده است.