ضرورت حرکت از اقتصاد نفتی به سمت منابع درآمدی ملی و منطقه‌ای / اقتصاد نفتی جای خود را به اقتصاد منطقه ای می دهد

أکید وزیر اقتصاددر جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل: ضرورت حرکت از اقتصاد نفتی به سمت منابع درآمدی ملی و منطقه‌ای / اقتصاد نفتی جای خود را به…

ممنوعیت در صادرات ایجاد نمی‌کنیم

وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌و‌ گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل؛ ممنوعیت در صادرات ایجاد نمی‌کنیم وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به هیچ وجه درکشور قصد ایجاد…

«تعامل با کشورهای اسلامی» و «مقاوم سازی اقتصاد» اولویت های مهم ایران / ۲ پیشنهاد خاندوزی به بانک توسعه اسلامی

سخنرانی وزیر اقتصاد در اجلاسی سالانه بانک توسعه اسلامی در مصر «تعامل با کشورهای اسلامی» و «مقاوم سازی اقتصاد» اولویت های مهم ایران / ۲ پیشنهاد خاندوزی به بانک توسعه…
فهرست