استعلام بیمه نامه از بیمه مرکزی

بیمه گزاران محترم می توانید جهت استعلام اصالت انواع بیمه نامه های خود از سامانه سنهاب استفاده نمایید .

  • شرکت بیمه گر انتخاب شود
  • شماره بیمه نامه چاپ شده روی بیمه نامه را در قسمت شماره بیمه نامه وارد نمایید
  • کد ملی بیمه گذار در مورد اشخاص حقیقی و کد شناسه ملی در مورد اشخاص حقوقی در قسمت کد ملی بیمه گذار وارد نمایید
  • شماره تلفن همراه خود را جهت اطلاع رسانی های بعدی وارد نمایید
  • کد امنیتی را به دقت وارد نمایید
  • دکمه استعلام را کلیک نمایید