پارتنام ویدئودانلود
۱ورود به پنل
۲کاربران-بیمه نامه-تراکنش
۳تمدید پنل
۴قرارداد توسعه فروش
۵تیکت های پشتیبانی
۶تنظیمات نمایندگی
۷کد تخفیف
۸مدیریت محتوا
۹اپلیکیشن توسعه فروش
۱۰دموی کامل خرید بیمه نامه