همکاران محترم لطفا توجه داشته باشند که سیستم سمفا به نسخه جدید ارتقا یافته است. لذا به موارد ذیل توجه داشته باشید :
1- در سامانه قدیمی امکان ایجاد موارد جدید وجود ندارد و برای ایجاد موارد جدید باید به سامانه جدید مراجعه نمایید.
2- سیستم فرآیندی جدید در حداقل تغییرات در مقایسه با نسخه قدیمی می باشد.
3- سیستم قدیمی حداکثر تا تاریخ 30 مهر 1401 جهت تکمیل موارد در حال اجرا و مشاهده اطلاعات قبلی می باشد. پس از این تاریخ دسترسی به سامانه قدیمی امکان پذیر نمی باشد.
4- نام کاربری و کلمه عبور مانند سیستم قدیمی می باشد.
5- در هنگام اتمام موارد با کلیک بر روی مشاهده شد یا تایید فرآیند را خاتمه دهید و از نگهداری موارد در کارتابل خودداری نمایید ، این کار به تمیز ماندن کارتابل از موارد خاتمه یافته کمک می کند.
6- در صورت مشاهده خطا از تصویری که خطا را نشان میدهد همراه با شماره فرآیند به واحد تحقیق و توسعه اطلاع رسانی نمایید.