اخبار

اخبار شرکت

برگزاری جلسه معارفه رئیس شعبه ساری

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، رضا شوش پاشا به عنوان سرپرست شعبه ساری بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.جلسه معارفه ایشان هفتم شهریور ماه در محل شعبه این…
question_answerبدون دیدگاه
فهرست