اخبار

برگزاری اولین آزمون جامع نمایندگان

با هدف توانمندسازی و راهبری فروش نمایندگان، اولین آزمون جامع نمایندگان در تاریخ ۱۷ آبان برای تعیین سطح و آموزش های مرتبط با آن برگزار خواهد شد. به گزارش روابط…

بهره مندی هواداران پرسپولیس از خدمات بیمه آرمان

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، دارندگان کارت‌های هواداری باشگاه پرسپولیس که توسط بانک گردشگری صادر می شود، می توانند از خدمات متنوع بیمه آرمان استفاده نمایند. 🟣روابط عمومی بیمه…
فهرست